Księgowy/a

Księgowy/a

Księgowy/a Twój zakres obowiązków: sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym księgowanie wszelkich zdarzeń gospodarczych firm, samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych sporządzanie rocznych deklaracji sporządzanie raportów...
Asystent/ka Biura

Asystent/ka Biura

Asystent/ka Biura Twój zakres obowiązków: weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym i podatkowym zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, przygotowywanie zestawień/raportów na potrzeby wewnętrzne Spółki,...
Specjalista/ka ds Kadr i Płac

Specjalista/ka ds Kadr i Płac

Specjalista/ka ds Kadr i Płac Twój zakres obowiązków: kontrolowanie systemu kadr i wynagrodzeń w przedsiębiorstwach klientów,   tworzenie umów o prace i cywilnoprawnych,  sporządzanie list płac,  sporządzanie rocznych...